Świeżo i Zdrowo


Kategoria:

e-commerce

Usługi:

Google Ads

Branża:

Producent zdrowej żywności

Cele:

Głównym celem kampanii jest zwiększenie ilości transakcji oraz sumy przychodów firmy z zachowaniem wysokiego współczynnika ROAS.

Efekt:

Przychody z Google Ads: +1 123,74%
ROAS z Google Ads: +709,88%
Koszt konwersji Google Ads-77,83%

Ilość transakcji Google Ads: +581,58%
Przychody całościowo: +1 040,87%

Analizowany okres:

12 listopad – 12 grudzień 2023 – ostatni okres reklamowy oraz 13 marzec – 11 kwiecień 2023 – pierwszy miesiąc współpracy.

Przeczytaj opinię klienta…


Opis klienta

Firma Świeżo i Zdrowo to sklep ze zdrową żywnością, którego misją jest promowanie naturalnych  i ekologicznych produktów. Ich produkty ekologiczne pochodzą od lokalnych producentów i rodzinnych manufaktur. W ofercie znajdziemy między innymi syropy, miody, dżemy, herbaty, suszone owoce czy kosmetyki naturalne. 

Firma podejmując współpracę z nami dąży do wzrostu ilości klientów oraz sprzedaży za pomocą reklam płatnych Google Ads. 

Podjęte działania

Współpracę z firmą Świeżo i Zdrowo rozpoczęliśmy w marcu 2023 roku. Kampanie praktycznie od początku ich działania, uzyskują stabilne wzrosty dzięki kampaniom Performance Max.

Dla Świeżo i Zdrowo wykorzystujemy przede wszystkim kampanie Performance Max. Początkowo rozpoczęliśmy od dwóch kampanii Performance Max z kilkoma grupami wizytówek. Testowaliśmy, które z rozwiązań będą sprawdzać się najlepiej w przypadku naszego klienta. Czy będą to jedynie reklamy produktowe, czy też te zawierające zasoby (grafiki i teksty promocyjne) oraz sygnały dotyczące odbiorców. Pierwsza kampania składała się z kategorii produktów, w których nasz klient widział największy potencjał i chciał się na nich skupić. Druga natomiast zawierała w sobie wszystkie pozostałe kategorie produktów. Odpowiednio, w zależności od wyników, dostosowaliśmy do nich strategię oraz budżety. 

Z czasem przeglądaliśmy wyniki we wszystkich kampaniach i grupach, wstrzymywaliśmy kategorie lub poszczególne produkty, które nie generowały przychodu, a zużywały znaczną część budżetu dziennego naszych kampanii. W ten sposób dążyliśmy do maksymalizacji wyników pod kątem ROAS. Razem ze wzrostem ROAS podnoszony był budżet na reklamy, dzięki czemu cały czas byliśmy w stanie zwiększać ilość wyświetleń reklam i dotarcie do nowych odbiorców. 

W ciągu ostatnich miesięcy zaczęliśmy wydzielać poszczególne kategorie produktów do osobnych kampanii Performance Max, aby mieć większą kontrolę nad budżetami wydawanymi na konkretne produkty oraz ich strategiami. 

W ostatnim analizowanym miesiącu rozszerzyliśmy nasze kampanie o kampanię dynamiczną, która miała uzupełniać reklamy w sieci wyszukiwania.

Osiągnięte wyniki

Przychody z Google Ads: +1 123,74%

Ilość transakcji Google Ads: +581,58%

Przychody całościowo:  +1 040,87%

Porównując okres 13 mar – 11 kwi 2023 z okresem 12 lis – 12 gru 2023, przychody sklepu z reklam Google Ads wzrosły o 1123,74%, ilość transakcji wzrosła o 581,58%, a współczynnik ROAS jest wyższy o 709,88%.

Przychody z Google Ads od marca do grudnia

Przychody z Google Ads

Regularnie udawało nam się również podnosić średni ROAS z naszych kampanii.

Średni ROAS z kampanii Google Ads

Wzrost skuteczności reklam Google Ads przełożyła się także na lepsze wyniki całego sklepu. Łącznie przychody sklepu wzrosły w porównywanym okresie o 1 040,87%, a ilość transakcji jest wyższa o 535,48%.

Podsumowanie

Kampanie Google Ads osiągają stałe wzrosty i są coraz bardziej skuteczne. Przynoszą nam nie tylko wyższe przychody, ale także większe zwroty z nakładów na reklamę.

W naszych kampaniach cały czas pracujemy nad poprawą wyników dla każdej z kategorii, aby kampanie były bardziej dokładne i skutecznie promowały produkty naszego klienta.

Opinia klienta

Kampanie Google Ads 

Rev Group Sp. z o.o.

os. Dywizjonu 303 20A/5
31-872 Kraków
tel: 794 145 453
email: hi@czajkowski.co
partner google ads google analytics certified