Jak Sztuczna Inteligencja (AI) Rewolucjonizuje Branżę SEO i SEM

Listopad 29, 2023 | Kasia Dyngosz | Kategorie: Blog E-Commerce Google Ads SEO sztuczna inteligencja w seo i sem

Sztuczna inteligencja (AI) stała się kluczowym elementem w świecie cyfrowego marketingu, oferując nowe możliwości w analizie danych, automatyzacji procesów i personalizacji. W SEO i SEM, AI przekształca sposób, w jaki marki optymalizują swoją obecność online, pozwalając na bardziej precyzyjne i efektywne strategie.

Choć AI jest stosunkowo nowym graczem w świecie SEO i SEM, już zdążyła wywrzeć znaczący wpływ. Od prostych algorytmów po zaawansowane systemy uczenia maszynowego, AI ewoluowała, by stać się nieodłączną częścią strategii marketingowych.

AI w Optymalizacji Wyszukiwarek (SEO)

Automatyzacja Analizy Słów Kluczowych: AI umożliwia analizę ogromnych zbiorów danych, identyfikując najbardziej wartościowe słowa kluczowe dla danej branży. Narzędzia oparte na AI mogą przewidywać efektywność słów kluczowych, pozwalając na optymalizację strategii contentowej.

AI może przewidywać, jakie słowa kluczowe będą najbardziej skuteczne w przyciąganiu ruchu i konwersji. Dzięki analizie historii wyszukiwań i zachowań użytkowników, AI potrafi ocenić potencjalny wpływ określonych słów kluczowych na pozycję strony. Dodatkowo pomaga w rozumieniu semantycznych i kontekstowych aspektów zapytań wyszukiwania, co pozwala na optymalizację treści pod kątem haseł opartych na intencji użytkownika, a nie tylko na konkretnych frazach kluczowych.

Optymalizacja Treści: AI pomaga w tworzeniu treści, które są nie tylko SEO-friendly, ale także atrakcyjne dla czytelników. Narzędzia sztucznej inteligencji potrafią analizować obecne trendy i preferencje użytkowników, co pozwala na tworzenie treści, które są bardziej angażujące i odpowiednie dla docelowej grupy odbiorców.

W tym wszystkim, AI może przeglądać istniejące treści na stronie, sugerując poprawki i ulepszenia pod kątem SEO, takie jak dodawanie słów kluczowych, ulepszanie struktury tekstu, czy optymalizacja dla dłuższych zapytań.Dzięki ciągłemu uczeniu się i adaptacji, AI może pomóc w dostosowywaniu treści do ciągle zmieniających się algorytmów wyszukiwarek, zapewniając, że strona pozostaje konkurencyjna.

AI w Analizie i Poprawie UX Strony: AI może analizować, jak użytkownicy wchodzą w interakcję ze stroną internetową, identyfikując obszary do poprawy. Od szybkości ładowania strony po łatwość nawigacji.

AI w Search Engine Marketing (SEM)

Zarządzanie i Optymalizacja Kampanii PPC: AI rewolucjonizuje zarządzanie kampaniami PPC, automatyzując procesy licytacji i alokacji budżetów. Narzędzia sztucznej inteligencji mogą na bieżąco dostosowywać kampanie, maksymalizując zwrot z inwestycji. Służą do tego inteligentne strategie ustalania stawek, między innymi takie jak: Docelowy CPA, Docelowy ROAS oraz strategia maksymalizacji liczby/wartości konwersji. Przykłady poniżej:

 

 • Strategia Docelowego CPA 

Cel: Utrzymanie średniego kosztu za akcję (np. konwersję) na określonym poziomie.

Analiza Danych: Algorytm analizuje historyczne dane dotyczące wydajności kampanii, w tym konwersji i kosztów.

Automatyczne Dostosowanie Stawek: Na podstawie tych danych, system automatycznie dostosowuje stawki licytacji w czasie rzeczywistym, aby maksymalizować liczbę konwersji przy ustalonym docelowym CPA.

Uczenie Maszynowe: Algorytm uczy się z każdą konwersją, stale poprawiając swoją zdolność do przewidywania i osiągania optymalnych stawek licytacji dla różnych aukcji.

 • Strategia Docelowego ROAS

Cel: Osiągnięcie określonego zwrotu z wydatków reklamowych.

Wartość Konwersji: Algorytm koncentruje się na wartości konwersji, starając się zwiększyć przychody generowane przez reklamy w stosunku do ich kosztów.

Predykcyjne Modelowanie: Wykorzystuje modelowanie predykcyjne do prognozowania, które kliknięcia są najbardziej prawdopodobne, aby wygenerować wysoką wartość konwersji. 

Optymalizacja Stawek: Algorytm automatycznie dostosowuje stawki licytacji, aby uzyskać jak najlepszy ROAS, biorąc pod uwagę historyczne dane o wydajności i bieżące warunki rynkowe.

Każda z tych strategii wykorzystuje złożone algorytmy uczenia maszynowego do analizy danych i optymalizacji kampanii w czasie rzeczywistym. Kluczowe jest zrozumienie, że te algorytmy wymagają pewnej ilości danych wejściowych i czasu na „nauczenie się” i dostosowanie, aby osiągnąć optymalną wydajność. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować i dostosowywać ustawienia kampanii, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki rynkowe i cele biznesowe.

Personalizacja Reklam: AI umożliwia tworzenie głęboko spersonalizowanych reklam, które rezonują z indywidualnymi preferencjami i zachowaniami użytkowników. Dzięki temu, kampanie są bardziej skuteczne i efektywne.

Narzędzia oparte na AI mogą generować i testować różne wersje reklam, dostosowując je do zachowań i preferencji użytkowników, co zwiększa szanse na kliknięcie i konwersję. Widzimy to głównie w elastycznych reklamach w sieci wyszukiwania: AI automatycznie testuje różne kombinacje nagłówków i opisów, wybierając te, które najskuteczniej angażują odbiorców i generują kliknięcia.

Predykcyjne Modelowanie i Targetowanie: Predykcyjne modelowanie to proces wykorzystywania danych historycznych i analiz statystycznych do przewidywania przyszłych wyników, zachowań lub trendów. W tym procesie, dane są analizowane za pomocą technik statystycznych i algorytmów uczenia maszynowego, aby zidentyfikować wzorce, które mogą być użyte do tworzenia przewidywań. Predykcyjne modelowanie znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, od marketingu po finanse, pomagając organizacjom w podejmowaniu bardziej informowanych decyzji i optymalizacji strategii.

Wykorzystując zaawansowane algorytmy, AI potrafi przewidywać zachowania i preferencje konsumentów, co pozwala na dobranie trafniejszych i bardziej efektywnych strategii marketingowych.

Dzięki ciągłemu uczeniu się, AI jest w stanie stale doskonalić kampanie, wykorzystując zgromadzone dane do poprawy skuteczności przyszłych działań marketingowych.

Kampanie Google Ads wykorzystujące mechanizmy AI

Performance Max: Jest to nowy rodzaj kampanii, który wykorzystuje AI do optymalizacji wyników kampanii w różnych kanałach i sieciach reklamowych Google, w tym w wyszukiwarce, na YouTube, w Gmailu i w sieci reklamowej. W kampaniach Performance Max znajdziemy również inteligentne kampanie produktowe (wcześniej określane jako Smart Shopping Campaigns). W tych kampaniach AI wykorzystywana jest do automatycznego zarządzania reklamami produktowymi, optymalizując je pod kątem różnych celów, takich jak maksymalizacja przychodów lub ROAS.

Discovery Ads: Korzystając z AI, te reklamy są automatycznie dostosowywane i optymalizowane, aby dotrzeć do użytkowników na podstawie ich wcześniejszych działań i zainteresowań.

Dynamiczne reklamy w sieci wyszukiwania: AI pomaga automatycznie generować teksty reklamowe na podstawie treści strony internetowej, dostosowując je do zapytań wyszukiwania użytkowników.

Inne narzędzia w Google Ads korzystające z mechanizmu AI

Planner Skuteczności (Effective Planner)

Planner Skuteczności to narzędzie wykorzystujące AI do optymalizacji skuteczności kampanii reklamowych. Oto kluczowe cechy i funkcje:

 • Prognozowanie Wyników Kampanii: AI analizuje historyczne dane i trendy rynkowe, aby prognozować przyszłe wyniki kampanii, co pozwala marketerom lepiej planować i optymalizować swoje działania.
 • Optymalizacja Budżetu: AI pomaga w określaniu, jak najlepiej alokować budżet między różne kampanie i kanały, aby zwiększyć ogólną skuteczność kampanii.
 • Rekomendacje Dotyczące Licytacji: Na podstawie analizy danych i wyników, AI oferuje sugestie dotyczące strategii licytacji, które mogą poprawić wydajność kampanii. 

Performance Planner

Performance Planner to zaawansowane narzędzie w Google Ads, które wykorzystuje algorytmy machine learning do pomocy w planowaniu i optymalizacji wydajności kampanii. Kluczowe cechy:

 • Planowanie Budżetu: Performance Planner wykorzystuje AI do analizy historycznych danych, pomagając w określeniu, jak zmiany w wydatkach mogą wpłynąć na przewidywane wyniki kampanii.
 • Symulacje Różnych Scenariuszy: Narzędzie pozwala na symulowanie różnych scenariuszy wydatków, pokazując, jak zmiany budżetu mogą wpływać na takie metryki jak konwersje, kliknięcia, ROAS czy ROI.
 • Optymalizacja dla Różnych Celów: AI w Performance Planner pozwala na dostosowanie planowania do różnych celów kampanii, jak maksymalizacja konwersji, zwiększenie widoczności, czy optymalizacja kosztu za akcję (CPA).

Wykorzystanie Chat GPT w Tworzeniu i Zarządzaniu Kampaniami Google Ads

Chat GPT w zakresie Google Ads oferuje nam równie wiele możliwości. Warto zacząć od tego, że może być wykorzystany do szybkiego generowania kreatywnych i unikalnych pomysłów na treści reklamowe. Dzięki zdolności do tworzenia różnorodnych wariantów treści, może znacząco przyspieszyć proces kreatywny. Dodatkowo Chat GPT może pomóc w formułowaniu przekonujących opisów produktów, haseł reklamowych oraz CTA (call-to-action).

Warto sprawdzić również sugestie słów kluczowych – Chat GPT może pomóc w generowaniu i rozwijaniu listy słów kluczowych, które mogą być użyte w kampaniach Google Ads, zwiększając ich widoczność i efektywność. 

Dodatkowo, chociaż Chat GPT nie ma bezpośredniego dostępu do danych analitycznych, może pomóc w interpretacji raportów i danych, dostarczając wskazówek dotyczących możliwych optymalizacji na podstawie dostarczonych mu danych. Może oferować sugestie dotyczące poprawy kampanii, takie jak modyfikacje treści reklamowych, zmiany w targetowaniu lub dostosowania budżetowe.

Na koniec – Chat GPT może wspierać w tłumaczeniu i lokalizacji treści reklamowych na różne rynki, umożliwiając efektywne dotarcie do międzynarodowej publiczności.

Przyszłość AI w SEO i SEM

 • Hiperpersonalizacja Treści: AI umożliwi tworzenie treści, które są nie tylko zoptymalizowane pod kątem słów kluczowych, ale również dostosowane do indywidualnych preferencji i zachowań użytkowników. Oczekuje się, że AI będzie w stanie analizować dane w czasie rzeczywistym, dostosowując treści na stronach internetowych do potrzeb konkretnych użytkowników.
 • Automatyzacja Analizy i Optymalizacji: AI będzie kontynuować automatyzację rutynowych zadań w SEO, takich jak analiza linków zwrotnych, audyt strony, czy optymalizacja treści, co pozwoli specjalistom skupić się na bardziej strategicznych aspektach SEO.
 • Efektywność w SEM: W SEM, AI pomoże w automatycznym zarządzaniu i optymalizacji kampanii reklamowych, w tym w inteligentnej alokacji budżetów i dynamicznych strategiach licytacji.
 • Predykcyjne SEO i SEM: Wykorzystanie AI do analizy trendów i przewidywania przyszłych zmian w algorytmach wyszukiwarek pozwoli na wcześniejsze dostosowanie strategii SEO i SEM.
 • Analiza Zachowań Użytkowników: AI umożliwi głębsze zrozumienie zachowań użytkowników, pozwalając na lepsze targetowanie i personalizację w kampaniach SEM.
 • Kwestie Prywatności i Etyki: Wzrost wykorzystania AI w SEO i SEM rodzi pytania i wątpliwości dotyczące prywatności i etyki. Firmy będą musiały znaleźć równowagę między wykorzystaniem danych a poszanowaniem prywatności użytkowników.

Podsumowanie

Integracja AI w SEM otwiera nowe możliwości dla skuteczniejszego, bardziej spersonalizowanego i efektywnego marketingu w wyszukiwarkach. Od automatyzacji zarządzania kampaniami PPC, przez personalizację reklam, po zaawansowane analizy predykcyjne, AI rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy mogą dotrzeć do swoich odbiorców i maksymalizować swoje wyniki. Wykorzystanie tych narzędzi wymaga jednak zrozumienia i dostosowania strategii SEM do nowych możliwości i wyzwań, jakie niesie ze sobą AI.

PS. Czy zorientowaliście się, że cały tekst został wygenerowany właśnie przez AI?

Kasia Dyngosz

Certyfikowana specjalistka Google Ads z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kampanii PPC. W zespole czajkowski.consulting odpowiada za obsługę kluczowych klientów.
Rev Group Sp. z o.o.

os. Dywizjonu 303 20A/5
31-872 Kraków
tel: 794 145 453
email: [email protected]
partner google ads google analytics certified